ADRES

Kraków, ul. Mrozowa 6

Aktualności

Zbieramy zakrętki!

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w ogólnopolskim programie charytatywno – ekologicznym „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”  Jako podmiot zbierający zakrętki zachęcamy do aktywnego udziału w akcji. Pozyskane ze zbiórki środki Fundacja Bez Tajemnic przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Akcja ma na celu nie tylko wsparcie podopiecznych Fundacji, ale także uwrażliwienie społeczności na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo po przez zbiórkę surowca wtórnego zwiększamy świadomość ekologiczną społeczeństwa.