ADRES

Kraków, ul. Mrozowa 6

Aktualności

Połączenie PTS S.A. i Cognor S.A.

Uprzejmie zawiadamiamy o zamiarze połączenie spółki PTS S.A. przez jej przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez jedynego akcjonariusza Cognor S.A. Przejęcie spółki planowane jest do końca grudnia 2018 r. Od tego momentu Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego funkcjonować będzie pod nazwą Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie.